Efektywność energetyczna

Oświetlenie energooszczędne LED

Uzyskanie realnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wymaga poniesienia sporych nakładów finansowych. Spośród szerokiej oferty rynkowej pomagamy w wyborze optymalnej technologii wychodzącej naprzeciw potrzebom naszych klientów.
Zapewniamy dobór najlepszych rozwiązań technicznych, zapewniających najlepsze parametry pracy oświetlenia z uwzględnieniem realnych możliwości finansowych naszych klientów.

I etap:

- przeprowadzamy wstępny audyt energetyczny istniejącej sieci oświetleniowej,
- przygotowujemy wszelkie niezbędne materiały i dane celem rozpoczęcia procedury modernizacyjnej,
- zapewniamy doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań technicznych dla oświetlenia LED,
- opracowujemy ofertę w oparciu o ankietę inwestycyjną oświetlenia,

II etap:

- oferujemy opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanej modernizacji odcinka sieci oświetleniowej,
- oferujemy obsługę terenowo-prawną dla całego zakresu planowanej inwestycji,
- przygotowujemy dokumentację aplikacyjną projektu w celu współfinansowania ze środków unijnych.

W ramach naszej oferty zajmujemy się przygotowaniem wniosków unijnych oraz zbieraniem pełnej dokumentacji w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym audytu zewnętrznego przy pozyskiwaniu środków unijnych dla projektowanej inwestycji.