Historia

Profil działalności

Przedsiębiorstwo „PROSPER” założone zostało w 1989r. Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjno handlowo usługowym działającym na terenie całej Polski w zakresie dostaw dla Zakładów Energetycznych oraz firm wykonawczych oferując pełen asortyment wyrobów i materiałów do budowy, remontów i bieżącej eksploatacji sieci elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych nn, SN, WN.

Prosper budynek_2023Nasza oferta charakteryzuje się szerokim asortymentem
wyrobów elektroenergetycznych: :


 • osprzętu sieciowego,
 • osprzętu kablowego,
 • osprzętu instalacyjnego,
 • osprzętu odgromowego,
 • drutów, przewodów, kabli,
 • izolatorów,
 • aparatury rozdzielczej, łączeniowej, zabezpieczającej,
 • ochrony odgromowej, przepięciowej, przeciwporażeniowej,
 • zespołów i części do urządzeń elektroenergetycznych,
 • opraw oświetleniowych,
 • źródeł światła,
 • konstrukcji metalowych,
 • sprzętu ochronnego oraz BHP,
 • narzędzi i materiałów do prac pod napięciem.Wszystkie oferowane przez nas wyroby dostarczamy wraz z wymaganymi badaniami na zgodność z Polskimi Normami i przepisami w formie atestów, certyfikatów, świadectw, akceptacji technicznych, itp. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kompletacji dostaw urządzeń i materiałów wg konkretnych projektów nowych inwestycji i remontów linii, rozdzielni i stacji elektroenergetycznych. Zamówione towary w porozumieniu z Odbiorcą dostarczamy własnym transportem lub za pomocą firm spedycyjnych, z którymi mamy zawarte umowy we wskazane miejsca.

Ponadto w naszej ofercie znajdują się reduktory mocy, złącza kablowe i szafy oświetlenia ulicznego. Wykonujemy również szeroką gamę usług w postaci pomiarów i analiz niskiego, średniego i wysokiego napięcia, pomiary natężenia oświetlenia, modernizacji oświetlenia, montażu muf i głowic, utrzymania ruchu. Zajmujemy się również obróbką płaskowników i blach.