Hurtownia elektroenergetyczna

Wszystko dla elektroenergetyki!

Kategorie cenników
Osprzęt sieciowy
Zobacz
Osprzęt kablowy
Zobacz
Przewody, Kable, Druty, Płaskowniki
Zobacz
Aparatura Niskiego Napięcia
Zobacz
Aparatura Średniego Napięcia
Zobacz
Ochrona Odgromowa i Przepięciowa
Zobacz
Izolatory, Łancuchy
Zobacz
Słupy, Konstrukcje, Słupowe Stacje Transformatorowe
Zobacz
Oprawy Oświetleniowe, Źródła Światła
Zobacz
Narzędzia Kablowe, Montażowe
Zobacz
Osprzęt Do Prac Pod Napięciem
Zobacz
Złącza Kablowe
Zobacz
Elektroinstalacja
Zobacz
Obecne promocje
Zobacz
Kupuj również na www.prospersklep.pl
Zobacz


P.P.H.U. "PROSPER" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg cen innych niż podano na stronach internetowych, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany cen producenta, zmiany stawek podatku VAT, podstawowych stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Cenniki udostępniane są bezpłatnie i mają charakter informacyjny – nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego ("Ustawa z dn. 27.02.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176; Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 116 poz. 93 z późniejszymi zmianami.").Prosimy o szczególne uwzględnianie, przy posługiwaniu się naszymi cennikami, daty aktualizacji zamieszczanej na początku każdej strony cennikowej.

W celu uzyskania informacji technicznych prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym:

Centrala: tel. 32 785 29 00
  kom: 609 808 147
Fax 32 785 29 06