Efektywność energetyczna

MPI 525

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
MODEL: MPI-525PomiarCyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zarówno w instalacji, jak i np. rezystancji kabli (wymagane napięcie 2500V).
Miernik jest jedynym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2500V oraz automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych przy wykorzystaniu przystawki Auto-ISO 2500.
Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia (rozdzielczość 0,01Ω) w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD. Równie specyficzną funkcją jest możliwość pomiaru rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.
MPI-525 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych, a dzięki dodatkowym funkcjom, niedostępnym w innych miernikach, pozwala na maksymalne uproszczenie wykonywania pomiarów.
Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
- pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym)
- rezystor zwarciowy Rzw=10Ω,
- zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwości 45...65Hz,
- pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn   ≥30mA bez ich zadziałania,
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
- pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i   N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
- pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300,   500 i 1000mA,
- funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku   „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE   prądem 15mA),
- kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego   lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego   (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
- pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
- pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn,
- pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
- wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
- możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
- pomiary dla napięcia 95...270V.

Pomiary rezystancji izolacji:
- napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V oraz 2500V
- pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
- ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6...600s,
- wyliczanie 2 wspołczynników absorpcji,
- zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
- automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy   wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,
- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze   rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
- pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
- pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),
- autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:
- pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
- wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Sprawdzanie kolejności faz.
Sygnalizacja wysokiego napiecia na złączach miernika (zółta dioda).
Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) - czas pomiaru zapisywany do pamięci
Zasilanie z baterii lub akumulatora.
Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
- kategoria pomiarowa:III 600V, IV 300V wg PN-EN 61010-1
- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne:
- zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-M

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2m):

PomiarNapięcie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440V (dla ZL-L) częstotliwość: 45...65Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9Ω

PomiarNapięcie nominalne: 95...270V Częstotliwość: 45...65Hz
Pomiar rezystancji uziemienia RE

PomiarPomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:
- dla UN = 50V: 50kΩ...250MΩ
- dla UN = 100V: 100kΩ...500MΩ
- dla UN = 250V: 250kΩ...1GΩ
- dla UN = 500V: 500kΩ...2GΩ
- dla UN = 1000V: 1MΩ...3GΩ
- dla UN = 2500V: 2,5MΩ...9,99GΩ

Pomiar


*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Wskazania kolejności faz
- Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
- Zakres napięć sieci UL-L: 100...440V (45...65Hz)
- Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Pomiar- Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V
- Prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA
- Autokalibracja przewodów pomiarowych
- Pomiary dla obu polaryzacji prądu
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

PomiarDokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

PomiarMożliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A)

PomiarMożliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

PomiarMożliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:
PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)