Efektywność energetyczna

MRU200

MRU-200 dane techniczne

Pomiar MRU-200Pozwala na wykonywanie pomiarów:
- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
- rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie   elektrod pomocniczych),
- uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów),
- rezystywność gruntu (metodą Wennera),
- prądu z wykorzystaniem cęgów (np. upływu) oraz cęgów elastycznych (cewka Rogowskiego)
- prądów uszkodzeniowych,
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 60364-6-61:2000 pkt 6.12.2) z funkcją   autozerowania - prądem 200mA.
Dodatkowo:
- pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH ,
- pomiar napięcia zakłócającego,
- pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
- pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 16 2/3 Hz, 50Hz i 60 Hz oraz 400Hz (z   automatycznym wyborem właściwej częstotliwości sygnału pomiarowego lub wyborem manualnym),
- wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V),
- wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystywności w metrach (m) i stopach (ft),
- pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek),
- kalibrację zastosowanych cęgów,
- zegar czasu rzeczywistego (RTC),
- transmisja danych do komputera (USB),
- wskazywanie stanu akumulatorów.

Pomiar napięć zakłócających

Pomiar MRU-200Pomiar częstotliwości zakłóceń

Pomiar MRU-200Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,100Ω...19,9kΩ

Pomiar MRU-200


Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (R cont)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,045Ω...19,9kΩ

Pomiar MRU-200Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS

Pomiar MRU-200Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem cęgów i elektrod pomocniczych (3p + cęgi)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,120Ω...1,99kΩ

Pomiar MRU-200Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem podwójnych cęgów

Pomiar MRU-200Pomiar rezystywności gruntu, metoda pomiarowa: Wennera, ρ=2πLRE

Pomiar MRU-200

L – odległość między sondami pomiarowymi: 1...50m

Pomiar prądu przemiennego (upływu)

Pomiar MRU-200


1 – cęgi odbiorcze (średnica 52mm) – C-3
2 – cęgi giętkie (cewka Rogowskiego) o średnicy 400 mm – F-1

Pomiar dynamicznej rezystancji uziemienia ( RD ) metodą udarową (4p )


Pomiar MRU-200wybór kształtu impulsu: 4/10μs, 8/20μs, 10/350μs
- napięcie w szczycie: 1500V
- prąd pomiarowy w impulsi: 1A

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.