Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego

Prosper logo Sp. z o.o.

   Za główny cel Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „PROSPER” sp. z o.o. uważa dostarczenie odbiorcom zamówionych wyrobów w uzgodnionych terminach i po cenie satysfakcjonującej tak odbiorcę jak i dostawcę, a także udzielanie fachowej informacji o oferowanych wyrobach, zasadach ich doboru oraz zamienności.
   Dla P.P.H.U. „Prosper” Sp. z o.o. istotne jest osiągnięcie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości w zakresie oferowanych wyrobów i usług.
   Dlatego też poprzez wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów i usług, dla osiągnięcia silnej pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zadowolenia i satysfakcji Klientów.

Ustaloną politykę realizujemy poprzez:
  • Zaangażowanie całej załogi w zarządzanie jakością,
  • rozszerzanie rynku,
  • spełnianie wymagań prawnych,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi,
  • optymalizację kosztów,
  • terminowe świadczenie usług,
  • sprzedawanie wyrobów sprawdzonej jakości.

Zatwierdził Prezes Zarządu
Adam Bit
Sosnowiec, dn. 27-09-2005