Efektywność energetyczna

Analizator PQ

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń pomiarowych wykonujemy pomiary na sieciach elektroenergetycznych nN, SN i WN. Udostępniamy raporty, ekspertyzy i wskazujemy możliwe oszczędności - wszystko zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-30. Rejestrujemy ponad 1600 różnych parametrów: napięcia, prądy, częstotliwości, moce, energię, asymetrię, flickery, harmoniczne i interharmoniczne. Czas uśredniania może być ustawiony od jednej sekundy, a ilość rejestrowanych parametrów nie jest ograniczana.

Pomiar

Mierzone przez nas wielkości obejmują poniższe parametry:

Mierzone wielkości/Funkcje
Statystyki standardowe EN50160 / IEC61000-2-2; -2-4 TAK
PQ zdarzenia TAK
Rejestracja ciągła:
Wartości napięć: średnie, min, max TAK
Wartości prądów, średnie, min, max TAK
Moce: P, Q, S, PF, cos <p, sin <p, tg <p TAK
Odkształcona moc bierna D TAK
Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q- (15 min) TAK
Flicker (Pst, Plt, PF5) TAK
Asymetrie do 50
Harmoniczne w napięciu do 50
Harmonicznie w prądzie do 50
Kąty harmonicznych do 50
THDUM;PWHD U i I; PHC TAK
Grupy interharmonicznych w napięciu i prądzie DC do 50Hz
Ripple signal (sygnały wydzielone) TAK
Częstotliwość TAK
15 Min moce P, Q, S, D, cos phi, sin phi TAK
Praca w trybie rzeczywistym:
Oscyloskopy TAK
10ms wartości RMS TAK
Harmoniczne w prądzie i napięciu TAK
Grupy interharmoniczne (U, I) TAK
Kierunek harmonicznych TAK
Funkcje trigger (wyzwolenie) (Rec A/ Rec B):
Wyzwolenie ręczne TAK
Wyzwolenie wartością skuteczną (U, I) TAK
Wyzwolenie skokiem (U, I) TAK
Wyzwolenie fazą TAK
Wyzwolenie obwiednią TAK
Automatyczne wyzwolenie TAK
Opcjonalan rejestracja sygnału wydzielonego TAK

PomiarAnalizatora PQ-Box 100 Expert

Opis techniczny:
Analizator PQ-Box 100 jest przeznaczony do analizy jakości energii elektrycznej w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 61000-4-30 dla przyrządów klasy A.

Funkcje:
- Pomiar jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN-61000-2-2 w sieciach niskiego i średniego napięcia;
- Rejestrator zakłóceń (tylko w wersji “Expert”);
- Analiza mocy i energiiPomiarWłaściwości:
Maksymalne napięcia wejściowe: 480 V AC/DC przewód- ziemia; 800 V AC/DC przewód-przewód
Wejścia prądowe: 4 elementy z maksymalnie 230 mV RMS. (wartości skutecznej)
dla zestaw mini-cęg prądowych; zestaw cewek Rogowskiego
Waga: 1,7kg
Zapotrzebowanie mocy: <8VA
Stopień ochrony: IP 65
PN-IEC 61000-4-30: Klasa A
Dokładność wejść pomiarowych: <0,1%
Przetwornik A/D: 24 bit
Warunki klimatyczne:
Pomiary: -20 °C do +70 °C
Przechowywanie: -30 °C do +80 °C


Pomiar