Efektywność energetyczna

Energomix Sp. z o.o.


tekst alternatywny


Firma zapewnia pomoc dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz odbiorców indywidualnych w zakresie redukcji kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jest autoryzowanym partnerem czołowych dostawców energii w Polsce.

Energomix Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku energii elektrycznej w Polsce od maja 2010 roku. Firmę tworzy dynamiczny i profesjonalny zespół ludzi gwarantujący najwyższy poziom obsługi. Firma pomaga odbiorcom w grupach taryfowych A, B, C i G w obniżeniu opłat za energię przez: redukcję ceny, optymalizację mocy umownej, dostosowanie grupy taryfowej oraz kompensację mocy biernej (w tym zakresie jest partnerem technicznym Banku Ochrony Środowiska). Dodatkowo zapewnia monitoring zużycia energii, doradztwo energetyczne, dostosowanie i finansowanie układów pomiarowych oraz oświetlenie energooszczędne. Od 2012 roku świadczymy także usługi doradztwa w zakresie kontraktowania dostaw gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych.