Efektywność energetyczna

Electric Power Quality Sp. z o.o.
EPQSkalowalne aktywne filtry harmonicznych – Filtry SAFi, oferowane przez PROSPER przy współpracy z partnerem firmą EPQ przeznaczone są do poprawy jakości energii elektrycznej, wyeliminowania harmonicznych oraz kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej.


EPQ SAFI BUDOWA:
Filtr aktywny SAFi jest urządzeniem modułowym, składającym się z modułu kontrolnego oraz od jednego do czterech modułów mocy. Jednostki filtrów o różnej mocy można łączyć ze sobą równolegle do ośmiu jednostek. W pojedynczej jednostce filtru aktywnego SAFi znajdują się zabezpieczenia nadprądowe oraz zwarciowe.

ZASADA DZIAŁANIA:
Filtr aktywny SAFi jest półprzewodnikowym konwerterem mocy. Urządzenie mierzy prąd harmonicznych pochodzących od nieliniowych odbiorników. Następnie generuje prąd o przeciwnej fazie i identycznej amplitudzie. Skompensowany prąd harmonicznych powoduje powstanie prądu o sinusoidalnym kształcie ze źródła.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
Główną cechą charakterystyczną jest budowa modułowa, która zapewnia łatwą i szybką rozbudowę w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc. Filtr aktywny SAFi wykonany jest w zaawansowanej technologii z wykorzystaniem procesora DSP, który zapewnia możliwość sterowania jak i konfiguracji urządzenia. Filtr jest w stanie kompensować do 51. harmonicznej z wyszczególnieniem każdej od 2. do 31. W tym przedziale można wyselekcjonować 12 dowolnych harmonicznych, które mają zostać skompensowane. Harmoniczne wyższego rzędu (31-51) można kompensować jednocześnie, bez możliwości selekcji.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Poprawa współczynnika mocy,
 • Redukcja zakłóceń harmonicznych sieci,
 • Redukcja prądu przewodu neutralnego,
 • Redukcja nierównomiernego obciążenia faz,
 • Zmniejszenie prądu rozruchowego pobieranego z sieci,
 • Obniżenie zapotrzebowania na moc transformatorów,
 • Obniżenie zapotrzebowania na moc agregatów prądotwórczych,
 • Redukcja spadków napięć na transformatorach i kablach,
 • Redukcja temperatury transformatorów i kabli,
 • Brak ryzyka wystąpienia rezonansu harmonicznych,
 • Obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.